Vanliga fyllningar

Kompositplast, porslin, guld

Hål i tänderna bör snabbt lagas för att inte skadan eller angreppet skall förvärras. Fyllning av kindtänder görs vanligtvis av kompositplast, porslin, guld och ibland glasjonomermaterial. Amalgam blir alltmer sällsynt bl.a. av miljöskäl. Vi använder inte amalgam.

  1. Här har det blivit ett hål i en kindtand.
  2. Det sjuka, mjuka i tanden har tagits bort och ”hålet” formats för en fyllning.
  3. Ett stålband (matris) dras åt kring tanden, säkras ytterligare med en kil mellan tänderna och bildar på så sätt en form för fyllningen.
  4. Färdig fyllning av för tand och patient lämpligt material.

Framtänder lagas vanligtvis med kompositmaterial (plast), vilka bör ha egenskaper som gör att dom går att högglanspolera.

Hål mellan framtänderna, på framsidan eller ett avslaget hörn lagas i allmänhet med kompositplast. På kariesbenägna ställen t.ex. tandhalsar kan man ibland använda glasjonomermaterial, vilka avger lite fluor som skyddar omgivande tandvävnad.

Här har man gjort guldinlägg som cementeras fast i tanden. Detta material har idag alltmer ersatts av keramik/porslin, eftersom detta ger bättre estetik i form av i stort sett osynliga fyllningar med hög hållfasthet. Guldinlägg är emellertid också en mycket bra terapi, men ger inte osynliga fyllningar.