Profylax

Det är alltid enklare och billigare att förebygga än att åtgärda uppkomna tandskador. Fortfarande är karies och tandlossning två av våra stora folksjukdomar. Vi vet att profylaxåtgärder har en god effekt för att minska eller förhindra uppkomsten av dessa sjukdomar.

Därför erbjuder vi alla våra patienter profylaxprogram individuellt anpassade. Vissa patienter behöver tätare kontroller än andra.
Mycket av detta arbete utföres av vår tand- hygienist eller våra profylaxutbildade tandsköterskor. Profylax eller förebyggande tandvård innebär bl.a. information om karies- och tandlossningssjukdomarnas orsak och förlopp.

Här ingår, förutom avlägsnande av tandsten, även instruktion i tandborst- och tandkrämsteknik, likaså rekommendationer om hur och vilka sjukdoms- förebyggande preparat man kan använda.

I vår välsorterade shop kan Du alltid köpa de profylaxhjälpmedel som vi rekommenderar och till bra priser.

Tänk på att regelbundna munhälsokontroller och förebyggande tandvård är det effektivaste sättet att hålla nere sina totala tandvårdskostnader och samtidigt
bibehålla en god munhälsa.