Implantat

Att förankra broar, enstaka tänder eller proteser i käkbenet är en uppfinning sedan 30 år tillbaka, som blivit en alltmer vanlig tandbehandling.
Metoden, som ger ett mycket gott resultat, bygger på att skruven (fixturen) växer samman med käkbenet. Den är lämplig för:

  • Helt tandlösa patienter med svårighet att anpassa sig till vanliga proteser.
  • Patienter som förlorat eller saknar tand/tänder och där granntänderna är helt intakta.
  • Patienter som förlorat kindtänder och därmed fäste för vanliga broar i sidopartierna.

Här saknas en framtand, som måste ersättas. Granntänderna är hela och olagade. Då kan det vara lämpligt att fästa en ny tand på en fästskruv av titan i käkbenet.
Behandlingen sker i flera steg. Först placeras fästskruven av en käkkirurg.
Behandlingen utförs under lokalbedövning. Skruven får läka in under 1-3 månader.

Nästa steg är att sätta en förlängningshylsa på den inläkta fästskruven. Den sticker upp någon millimeter ovanför tandköttskanten.

Därefter tar tandläkaren avtryck och tandteknikern framställer den krona som fästs på förlängningshylsan.

Det estetiska resultatet blir gärna perfekt. Vilken tand är implantat?