Blekning

Blekning av tänder är idag en allmänt erkänd behandlingsmetod. Många olika vetenskapliga undersökningar har visat att tänderna inte skadas vid sådan behandling. Att så är fallet har gjort att vi numera utför sådan behandling. Före blekning måste man emellertid:

  • Göra en noggrann undersökning
  • Åtgärda ev. hål och defekta fyllningar
  • Informera om vad blekning innebär

Patienten tycker att tänderna har blivit mörka. Efter undersökning kan vi konstatera att blekning borde var möjlig.

Resultat efter 1 veckas blekning. Mycket nöjd patient.

Bäst resultat får man om färgförändringen är relativt jämn. Kronor och fyllningar bleks ej. Därför kan det bli nödvändigt att byta någon fyllning eller krona efter blekningen.